NIEUWSBULLETIN 2023-1

Dit bulletin informeert u over de uitvoeringsbepalingen 2024, de reiskostenvergoeding, bemensing van de IM-VEG en een vacature binnen het bestuur van de SRP.

Uitvoeringsbepalingen per 1 januari 2024 (ongewijzigd t.o.v. 1 juli 2023)

De salarissen worden per 1 januari 2024 niet aangepast. De laatste wijziging was per 1 juli 2023 doorgevoerd en betrof toen een salarisverhoging van 3%. Die wijziging is u via de gebruikelijke Uitvoeringsbepalingen toegestuurd. Ter informatie sturen wij u in deze bijlage nogmaals de meest recente salarisschalen voor predikanten en gemeentelijk werkers toe.

Al eerder aangekondigd is er per 1 juli 2024 een salarisverhoging van 1,5%. Wij zullen u te zijner tijd de nieuwe salarisoverzichten doen toekomen.
U kunt op onze website https://www.srp-veg.nl onder het kopje archief alle Uitvoeringsbepalingen terugvinden, evenals de Nieuwsbulletins, antwoorden op relevante en vaak gestelde vragen en een ziekmeldingsformulier voor predikanten. U kunt voor vragen via het contactformulier met SRP in contact treden.

Reiskostenvergoeding

De hoogte van de kilometervergoeding blijft ongewijzigd € 0,28 per kilometer. Bij de door ons gepubliceerde Uitvoeringsbepalingen per 1 januari 2023 stond vermeld dat het onbelaste deel van de kilometervergoeding ongewijzigd € 0,19 was gebleven. Dat was niet correct. Per 1 januari 2023 was dat € 0,21. Inmiddels is bekend geworden dat het onbelaste deel van de kilometervergoeding per 1 januari 2024 wordt verhoogd naar € 0,23. 

Premie ziektekostenverzekering
Per 1 januari 2024 wordt de tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering voor predikanten verhoogd naar € 170,63 per maand, ongeacht de werktijdfactor.

IM-VEG

Ons vorige Nieuwsbulletin was in zijn geheel gewijd aan de functie van Intermediair-VEG of kortweg IM-VEG. Ben van Petersen heeft zich vanaf de start in 2000 sterk gemaakt als tussenpersoon tussen pensioenfonds PfZW en de medewerkers die binnen de Bond VEG deelnemen aan dit pensioenfonds. Per 1 januari 2024 wordt zijn IM-VEG taak overgedragen aan Hans Beijeman. U kunt contact met Hans opnemen via het mailadres administrateur@srp-veg.nl.
Veel dank zijn we Ben verschuldigd voor zijn inzet. We zijn blij dat Hans bereid was deze taak op zich te nemen en we wensen hem daarbij veel succes toe. Tot 1 januari kunt u nog bij Ben terecht voor vragen, salarisberekeningen en advies.

Vacature Bestuurslid Stichting Rechtspositie en Pensioenen (SRP)

Vanwege het vertrek van een van onze bestuursleden zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid die ons team komt versterken. Daarbij is het een pre als je kennis hebt van rechten/rechtspositie. Maar we worden ook bijgestaan door deskundigen als dit nodig is. Deze rol is uitermate geschikt voor iemand die zijn of haar juridische kennis en vaardigheden wil inzetten voor de stichting.
De stichting functioneert als ‘deelorganisatie’ binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten waarin wij ons specifiek richten op de rechtspositie en pensioenen van predikanten, gemeentelijk werkers en overige medewerkers binnen de Bond. We komen 4x per jaar bij elkaar in het midden van het land, en tussendoor vindt er soms afstemming plaats. Zaken die we behandelen zijn bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, salarisschalen, arbeidsongeschiktheid, pensioenen, pensioenverzekeringen, etc.

Het betreft een taak met een beperkte tijdsbesteding. Het zou prettig zijn als er iemand vanuit een van de aangesloten gemeenten aanhaakt. Mocht je meer informatie willen, of je aan willen melden? Neem contact op met Bernard de Bruin, voorzitter, voorzitter@srp-veg.nl, of via 06 2099 8077.

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling,

Peter Verdoorn
Malden, december 2023


Dit Nieuwsbulletin is een periodieke uitgave van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, kortweg SRP.
Het wordt toegezonden aan predikanten, gemeentelijk werkers, kerkenraden, het comité en deelorganisaties. Doel ervan is om mededelingen te doen over recente besluiten en u overigens op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen.(/i)

Gepubliceerd op 19-12-2023 door: TiemeJ

Alle nieuwsberichten