Nieuws

Bulletin 2020-2

Agenda

09-11-2020
Bestuursvergadering

Samenstelling bestuur

Voorzitter: mw. E. Spee
Secretaris: Vacant
Penningmeester: H. Beijeman
Lid: J. Tiemersma
K. Wever

IM-VEG: Administratiekantoor Respekt B. van Petersen

Secretariaat:
Vacant
secretaris@srp-veg.nl

Voor vragen over de rechtspositieregeling:
mevr. K. Wever
rechtspositie@srp-veg.nl

Voor vragen over het salaris:
dhr. Hans Beijeman
salaris@srp-veg.nl

Voor vragen over het pensioen:
dhr. Ben van Petersen
bvpetersen@bondveg.nl