Samenstelling bestuur

Voorzitter: Dhr. B. de Bruin
Secretaris: Dhr. P. Verdoorn
Penningmeester: Dhr. M. Bootsma
Lid: B. van de Vrie

IM-VEG: Administratiekantoor Respekt B. van Petersen

Secretariaat:
Dhr. P. Verdoorn
secretaris@srp-veg.nl

Voor vragen over de rechtspositieregeling:
Dhr. P. Verdoorn
secretaris@srp-veg.nl

Voor vragen over het salaris:
dhr. Hans Beijeman
administrateur@srp-veg.nl

Voor vragen over het pensioen:
dhr. Ben van Petersen
benvanpetersen44@gmail.com